Skip to main content

Hạ Viện Tiểu Bang Công Nhận Lá Cờ Tự Do và Truyền Thống Việt Nam

Được công nhận là Lá Cờ Truyền Thống và Văn Hóa của Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt

For immediate release:
Assemblymember Evan Low News Release Graphic

SACRAMENTO — Hạ Viện Tiểu Bang California đã thông qua nghị quyết do Dân Biểu Tiểu Bang Evan Low (D-Silicon Valley) ACR-195 công nhận Lá Cờ Tự Do và Truyền Thống (Di Sản) Việt Nam, còn gọi là lá cờ của nước Việt Nam từ 1948- 1955 và dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là lá cờ truyền thống và văn hóa của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Dân Biểu Tiểu Bang Evan Low cho biết tầm quan trọng của công nhận này:

“Tôi tự hào được hợp tác cùng với các đồng viện Lập Pháp Mỹ gốc Việt của lưỡng đảng, các Dân Biểu Tiểu Bang Stephanie Nguyễn và Trí Tạ, để thúc đẩy sự công nhận mang tính cách lịch sử của Lập Pháp Tiểu Bang California, công nhận lá cờ của Việt Nam từ năm 1948  và dưới thời Việt Nam Cộng Hòa là lá cờ  truyền thống và tự do của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Người Mỹ gốc Việt đã mang lại những tốt đẹp cho nước Mỹ và luôn luôn cam kết đối với các nguyên tắc dân chủ, công lý, bảo vệ và phát triển nhân quyền.”

Sau khi lực lượng Bắc Việt lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 tháng Tư, 1975, còn được gọi là “Sài Gòn Thất Thủ” và “Tháng Tư Đen”, hơn 1 triệu người tị nạn và nhập cư từ Việt Nam Cộng Hòa đã di cư sang Hoa Kỳ. Ngày nay, gần 800,000 người Mỹ gốc Việt xem California là quê nhà.

Thông qua ACR-195,  Lập Pháp Tiểu Bang California cùng với Thành Phố San Jose và Quận Hạt Santa Clara công nhận lá cờ Tự Do và Truyền Thống Việt Nam là lá cờ truyền thống và tự do của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Kế tiếp, ACR-195 sẽ được bỏ phiếu đồng tình tại Thượng Viện Tiểu Bang California.

Xem và tải xuống bản trình bày của Hạ viện tiểu bang California: https://vimeo.com/952113136/122ea1667b

---

Evan Low đại diện cho khu vực Silicon Valley tại Hạ Viện Tiểu Bang California. Anh được bầu vào năm 2014 sau khi giữ chức vụ Nghị viên và Thị Trưởng Thành Phố Campbell. Anh là thành viên của Ủy Ban Hạ Viện về Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, Bầu Cử, Tổ Chức Chính Phủ, Giáo Dục Đại Học và Quy Tắc. Dân biểu Low cũng giữ chức Chủ Tịch Nhóm Lập Pháp Người Mỹ Gốc Á châu và Quần Đảo Thái Bình Dương ở California, là người sáng lập và Đồng Chủ Tịch của Nhóm Cải Tiến và Kỹ Thuật Lập Pháp California, và là thành viên của Nhóm Lập Pháp LGBTQ California.